محمدباقر کبیرصابر

محمدباقر کبیرصابر،

استادیار
  • مدیر گروه معماری و نماینده پردیس هنرهای زیبا در پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران
پردیس هنر های زیبا / دانشکده معماری
تکنولوژی
Google Scholar
  • 4 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

پروفایل

  • مدیر گروه معماری و نماینده پردیس هنرهای زیبا در پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران 1399←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، دکتری معماری

1384 ← 1390

M.S ، دانشگاه هنر ، مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

1377 ← 1379

کارشناسی ، مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی ، مرمت و احیای بناهای تاریخی

1373 ← 1377

فعالیت های علمی