اعضای هیات علمی

کلثوم غضنفری

کلثوم غضنفری،

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
شماره تماس : 02166972086
Google Scholar
  • 13 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه گوتینگن ، تاریخ

1385 ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، تاریخ ایران باستان

1382 ←

B.S ، دانشگاه لرستان ، تاریخ

1377 ←

فعالیت های علمی