جابر سلطانی

جابر سلطانی،

دانشیار
 • همکاری در مکان یابی و نظارت بر راه اندازی ایستگاه هواشناسی اتوماتیک دانشگاه زابل
 • عضو کمیته علمی و هیأت داوران مقالات اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
 • عضو کارگروه تجهیز و نگهداری آزمایشگاه ها
 • عضو کارگروه بررسی اعتبار پژوهانه اعضاء هیأت علمی
 • راه اندازی آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک
 • راه اندازی دبیرخانه مدیریت سبز
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه اول مدیریت سبز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه دوم مدیریت سبز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
 • عضویت در کمیته تخصیص منابع تحقق سومین برنامه راهبردی دانشگاه
 • نشست تخصصی کشاورزی و محیط زیست
 • نظارت بر طراحی و اجرای فازاول شبکه آبرسانی سامانه آبیاری هوشمند فضای سبز پردیس ابوریحان
 • نظارت بر طراحی و اجرای استخر 40هزار متر مکعبی به منظور ذخیره رواناب برای تامین آب فضای سبز پردیس ابوریحان
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه سوم مدیریت سبز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
 • نظارت بر نقشه برداری پروفیل طولی مسیر رودخانه پردیس و محل احداث استخر ذخیره آب 40000مترمکعبی
 • نظارت بر اجرای فاز دوم شبکه آبرسانی سامانه آبیاری هوشمند فضای سبز پردیس ابوریحان
 • مسئول راه اندازی آزمایشگاه پمپ و پمپاژ
 • نظارت بر طراحی و اجرای شبکه جمع آوری و سامانه تصفیه فاضلاب (تفکیک آب خاکستری و فاضلاب) ساختمان های مرکز همایش های دانشگاه تهران (فرح آباد ساری)
 • مدیر پروژه توسعه فضاهای ورزشی (استخر) اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تهران
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه مهندسی آب / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
Scopus
 • 319 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
 • 671 ارجاعات
 • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

 • مدیر پروژه توسعه فضاهای ورزشی (استخر) اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تهران 1401←1402
 • نظارت بر طراحی و اجرای شبکه جمع آوری و سامانه تصفیه فاضلاب (تفکیک آب خاکستری و فاضلاب) ساختمان های مرکز همایش های دانشگاه تهران (فرح آباد ساری) 1399←…
 • مسئول راه اندازی آزمایشگاه پمپ و پمپاژ 1399←…
 • نظارت بر اجرای فاز دوم شبکه آبرسانی سامانه آبیاری هوشمند فضای سبز پردیس ابوریحان 1398←…
 • نظارت بر نقشه برداری پروفیل طولی مسیر رودخانه پردیس و محل احداث استخر ذخیره آب 40000مترمکعبی 1398←…
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه سوم مدیریت سبز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور 1398←…
 • نظارت بر طراحی و اجرای استخر 40هزار متر مکعبی به منظور ذخیره رواناب برای تامین آب فضای سبز پردیس ابوریحان 1398←…
 • نظارت بر طراحی و اجرای فازاول شبکه آبرسانی سامانه آبیاری هوشمند فضای سبز پردیس ابوریحان 1398←…
 • نشست تخصصی کشاورزی و محیط زیست 1397←…
 • عضویت در کمیته تخصیص منابع تحقق سومین برنامه راهبردی دانشگاه 1397←…
 • نظارت بر طراحی و اجرای شبکه جمع آوری و سامانه تصفیه فاضلاب (تفکیک آب خاکستری و فاضلاب) خوابگاههای پسران و دختران، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران 1397←1398
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه دوم مدیریت سبز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور 1396←…
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه اول مدیریت سبز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور 1395←…
 • راه اندازی دبیرخانه مدیریت سبز 1395←…
 • راه اندازی آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک 1394←…
 • عضو کارگروه بررسی اعتبار پژوهانه اعضاء هیأت علمی 1390←…
 • عضو کارگروه تجهیز و نگهداری آزمایشگاه ها 1390←…
 • عضویت در شورای فناوری مرکز رشد دانشگاه زابل 1390←1391
 • همکاری در برگزاری آزمون سراسری سال 1389 1389←1389
 • عضو کمیته اجرایی ارزیابی عملکرد دانشگاه زابل 1389←1390
 • عضو کمیته پدافند غبر عامل 1389←1390
 • عضو کمیسیون تخصصی بررسی صلاحیت علمی هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی در گروه فنی و مهندسی 1388←1390
 • سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه زابل 1388←1390
 • عضویت در کارگروه تخصصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی 1388←1390
 • نماینده تام الاختیار دانشگاه پیرامون پیگیری و راه اندازی مرکز رشد و پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان در دانشگاه زابل 1388←1389
 • عضو کمیته علمی و هیأت داوران مقالات اولین کنفرانس بین المللی بحران آب 1387←…
 • مسئول کمیته فنی و پشتیبانی اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب 1380←1380
 • معاون پژوهشی پژوهشکده کشاورزی 1379←1381
 • همکاری در مکان یابی و نظارت بر راه اندازی ایستگاه هواشناسی اتوماتیک دانشگاه زابل 1377←…
 • مدیر اجرایی شبکه های آبرسانی و سیستمهای آبیاری تحت فشار پژوهشکده کشاورزی زابل 1376←1381

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران

1382 ← 1388

M.S ، دانشگاه تهران ، سازه های آبی

1373 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، مهندسی آب

1364 ← 1368

کلمات کلیدی