جابر سلطانی

جابر سلطانی،

استادیار
 • عضو کمیته علمی و هیأت داوران مقالات اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
 • عضو شورای مرکز رشد واحدهای فناوری
 • عضو کارگروه تجهیز و نگهداری آزمایشگاه ها
 • عضو کارگروه بررسی اعتبار پژوهانه اعضاء هیأت علمی
 • راهاندازی دبیرخانه مدیریت سبز
 • احداث باغ کلکسیون و ابیاری هوشمند گروه باغبانی
 • ساخت ماکت باغ هوشمند
 • برگزاری نمایشگاه دوم مدیریت سبز
 • عضویت در کمیته تخصیص منابع تحقق سومین برنامه راهبردی دانشگاه
 • نشست تخصصی کشاورزی و محیط زیست
 • اجرای فازاول شبکه اب رسانی .سامانه ابیاری و تغذیه هوشمند فضای سبز پردیس ابوریحان
 • اجرای استخر ذخیره 40هزار متر مکعبی اب پردیس ابوریحان
 • برگزاری نمایشگاه مجلس شورای اسلامی
 • برگزاری نمایشگاه سوم مدیریت سبز
 • اجرای فاز دوم شبکه اب رسانی .سامانه ابیاری و تغذیه هوشمند فضای سبز پردیس ابوریحان
 • مسئول راه اندازی ازمایشگاه پمپ و پمپاژ
پردیس ابوریحان / گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
اتاق : -
Scopus
 • 186 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

پروفایل

 • مسئول راه اندازی ازمایشگاه پمپ و پمپاژ 1399←…
 • اجرای فاز دوم شبکه اب رسانی .سامانه ابیاری و تغذیه هوشمند فضای سبز پردیس ابوریحان 1398←…
 • نقشه برداری پروفیل طولی مسیر رودخانه پردیس و محل استخر ذخیره اب 1398←1398
 • برگزاری نمایشگاه سوم مدیریت سبز 1398←…
 • برگزاری نمایشگاه مجلس شورای اسلامی 1398←…
 • اجرای استخر ذخیره 40هزار متر مکعبی اب پردیس ابوریحان 1398←…
 • اجرای فازاول شبکه اب رسانی .سامانه ابیاری و تغذیه هوشمند فضای سبز پردیس ابوریحان 1398←…
 • نشست تخصصی کشاورزی و محیط زیست 1397←…
 • عضویت در کمیته تخصیص منابع تحقق سومین برنامه راهبردی دانشگاه 1397←…
 • برگزاری نمایشگاه دوم مدیریت سبز 1396←…
 • ساخت ماکت باغ هوشمند 1395←…
 • احداث باغ کلکسیون و ابیاری هوشمند گروه باغبانی 1395←…
 • راهاندازی دبیرخانه مدیریت سبز 1395←…
 • عضو کارگروه تجهیز و نگهداری آزمایشگاه ها 1390←…
 • عضو کارگروه بررسی اعتبار پژوهانه اعضاء هیأت علمی 1390←…
 • شرکت در ششمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات 1389←1389
 • شرکت در ششمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات 1389←1389
 • عضو کمیته علمی و هیأت داوران مقالات اولین کنفرانس بین المللی بحران آب 1387←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران

1382 ← 1388

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، سازه های آبی

1373 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، مهندسی آب

1364 ← 1368

فعالیت های علمی