جواد حق گو

جواد حق گو،

استادیار
دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
مدرسی معارف(تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی) | مدرسی معارف
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PHD ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، روابط بین الملل

1390 ← 1394

M.Sc ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، روابط بین الملل

1388 ← 1390

کارشناسی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، علوم سیاسی

1385 ← 1388

فعالیت های علمی