غلامرضا جندقی

غلامرضا جندقی،(بازنشسته)

استاد
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166427
Scopus
  • 149 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 2192 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، Toronto ، Biostatistics

1369 ← 1372

M.S ، تربیت مدرس ، آمار حیاتی

1365 ← 1368

کارشناسی ، شهید بهشتی ، ریاضی

1358 ← 1365

فعالیت های علمی