هوشنگ ایروانی

هوشنگ ایروانی(بازنشسته)

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه اقتصاد کشاورزی
Scopus
  • 92 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، ایالتی میشیگان ، آموزش و پرورش مستمر

1356 ← 1359

Diplomat ، ایالتی میشیگان ، آموزش و پرورش مستمر بزرگسالان

1349 ← 1351

M.S ، ایالتی میشیگان ، ترویج وآموزش کشاورزی

1348 ← 1350

کارشناسی ، ایالتی میشیگان ، مهندسی کشاورزی مکانیزاسیون

1342 ← 1347

کلمات کلیدی