کلثوم اینانلو راحتلو

کلثوم اینانلو راحتلو

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان علوم / دانشکده زیست شناسی
Scopus
  • 269 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 402 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی سلولی و ملکولی

… ← 1386

Postdoctoral ، دانشگاه استنفورد ، ژنتیک پزشکی

… ←

Ph.D ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی سلولی و ملکولی

1387 ← 1392

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی

1380 ← 1384

کلمات کلیدی