کلثوم اینانلو راحتلو

کلثوم اینانلو راحتلو،

استادیار
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 83 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
Google Scholar
  • 119 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی