کلثوم اینانلو راحتلو

کلثوم اینانلو راحتلو،

استادیار
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 102 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
Google Scholar
  • 145 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی