حسین ایمانی جاجرمی

حسین ایمانی جاجرمی،

دانشیار
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02188994339
اتاق : -
Google Scholar
  • 61 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

پروفایل

  • رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی 1393←1396
  • معاون علمی 1392←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، علوم اجتماعی

1378 ← 1384

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، علوم اجتماعی

1369 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، پژوهشگــری

1365 ← 1369

فعالیت های علمی