ایمان اشراقی

ایمان اشراقی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : 311
Scopus
  • 251 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
Google Scholar
  • 301 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک

1389 ← 1394

فعالیت های علمی