حسن صالحی فتح ابادی

حسن صالحی فتح ابادی،(بازنشسته)

استاد
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
شماره تماس : 09121055693
Scopus
  • 439 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه ساوثمتون ، تحقیق در عملیات

1357 ← 1361

M.S ، دانشگاه لندن ، کالج کویین ماری ، کامپیوتر

1355 ← 1357

کارشناسی ، دانشگاه تربیت معلم تهران(خوارزمی فعلی) ، ریاضی محض

1350 ← 1354

فعالیت های علمی