حسن هویدی

حسن هویدی،

استادیار
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : 61113192
اتاق : -
  • 270 ارجاعات
  • 10 h-Index

پروفایل

  • دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران ، مدیر گروه اموزشی برنامه ریزی مدیریت و اموزش محیط زیست 1394←1396
  • پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ، عضو کمیته کارافرینی دانشگاه تهران 1391←1392
  • پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ، مدیر مرکز کارافرینی و مشاوره تخصصی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1391←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، برنامه ریزی محیط زیست

1385 ← 1389

کارشناسی ارشد ، تهران ، برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست

1383 ← 1385

فعالیت های علمی