حسن هویدی

حسن هویدی،

استادیار
  • نماینده دانشکده محیط زیست در پردیس ارس
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
شماره تماس : 61113192
Scopus
  • 455 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

  • نماینده دانشکده محیط زیست در پردیس ارس 1398←…
  • مدیر گروه اموزشی برنامه ریزی مدیریت و اموزش محیط زیست 1394←1398
  • عضو کمیته کارافرینی دانشگاه تهران 1391←1392
  • مدیر مرکز کارافرینی و مشاوره تخصصی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1391←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، برنامه ریزی محیط زیست

1385 ← 1389

کارشناسی ارشد ، تهران ، برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست

1383 ← 1385

فعالیت های علمی