اکرم حسینیان سراجه لو

اکرم حسینیان سراجه لو

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو انجمن شیمی ایران
 • عضو انجمن آموزش مهندسی
 • مسئول بسیج اساتید دانشکده علوم مهندسی دانشکدگان فنی
دانشکدگان فنی / دانشکده علوم مهندسی
Scopus
 • 3965 ارجاعات
 • 40 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
 • 4858 ارجاعات
 • 46 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

 • مسئول بسیج اساتید دانشکده علوم مهندسی دانشکدگان فنی 1401←1403
 • سرپرست گرایش دوره کارشناسی ارشد رشته آموزش مهندسی 1399←1400
 • عضو انجمن آموزش مهندسی 1397←1402
 • عضو انجمن شیمی ایران 1381←1402

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، شیمی کاربردی

… ← 1375

M.S ، تربیت مدرس ، شیمی معدنی

… ← 1379

Ph.D ، تربیت مدرس ، شیمی معدنی

… ← 1386

کلمات کلیدی