دانشجویان دکتری

اکرم حسینیان سراجه لو

اکرم حسینیان سراجه لو،

دانشیار
  • عضو انجمن شیمی ایران
  • سرپرست آزمایشگاه شیمی عمومی
  • عضو انجمن آموزش مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
Scopus
  • 3368 ارجاعات
  • 38 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 592 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

پروفایل

  • عضو انجمن آموزش مهندسی 1397←1402
  • عضو انجمن شیمی ایران 1381←1402

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، شیمی معدنی

… ←

B.S ، دانشگاه تهران ، شیمی کاربردی

… ←

Ph.D ، تربیت مدرس ، شیمی معدنی

… ←

کلمات کلیدی