اکرم حسینیان سراجه لو

اکرم حسینیان سراجه لو،

دانشیار
  • عضو انجمن شیمی ایران
  • سرپرست آزمایشگاه شیمی عمومی
  • عضو انجمن آموزش مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
Scopus
  • 2999 ارجاعات
  • 36 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 577 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

  • عضو انجمن آموزش مهندسی 1397←1402
  • عضو انجمن شیمی ایران 1381←1402

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، شیمی معدنی

… ←

B.S ، دانشگاه تهران ، شیمی کاربردی

… ←

Ph.D ، تربیت مدرس ، شیمی معدنی

… ←

فعالیت های علمی