اکرم حسینیان سراجه لو

اکرم حسینیان سراجه لو،

دانشیار
  • عضو انجمن شیمی ایران
  • سرپرست آزمایشگاه شیمی عمومی
  • عضو انجمن آموزش مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
Scopus
  • 2571 ارجاعات
  • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
Google Scholar
  • 543 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

  • عضو انجمن آموزش مهندسی 1397←1402
  • عضو انجمن شیمی ایران 1381←1402

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، شیمی معدنی

… ←

B.S ، دانشگاه تهران ، شیمی کاربردی

… ←

Ph.D ، تربیت مدرس ، شیمی معدنی

… ←

فعالیت های علمی