شیرین هنربخش

شیرین هنربخش،

استادیار
 • رابط امور بین الملل گروه علوم دام و طیور
 • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دام و طیور دانشکدگان ابوریحان دانشگاه تهران
 • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکدگان ابوریحان دانشگاه تهران.
 • عضو کارگروه تغذیه و مدیریت پرورش لاین آرین (جهاد کشاورزی-معاونت امور تولیدات دامی-برنامه ملی احیای مرغ لاین آرین)
 • عضو شورای فرهنگی دانشکده فناوری کشاورزی دانشگاه تهران (به عنوان نماینده اساتید مشاور انجمن های علمی)
 • استاد مشاور علمی و فرهنگی دانشجویان ورودی 1401 مقطع کارشناسی گروه علوم دام و طیور دانشکده فناوری کشاورزی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه دام و طیور / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
صفحه رخ نما
Scopus
 • 85 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
 • 146 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

 • مدیر اجرایی برگزاری مراسم هفتادمین سالگرد دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران 1401←1401
 • استاد مشاور علمی و فرهنگی دانشجویان ورودی 1401 مقطع کارشناسی گروه علوم دام و طیور دانشکده فناوری کشاورزی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 1401←…
 • عضو شورای فرهنگی دانشکده فناوری کشاورزی دانشگاه تهران (به عنوان نماینده اساتید مشاور انجمن های علمی) 1401←1403
 • عضو کارگروه تغذیه و مدیریت پرورش لاین آرین (جهاد کشاورزی-معاونت امور تولیدات دامی-برنامه ملی احیای مرغ لاین آرین) 1401←1402
 • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکدگان ابوریحان دانشگاه تهران. 1401←1403
 • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دام و طیور دانشکدگان ابوریحان دانشگاه تهران 1400←1403
 • رابط امور بین الملل گروه علوم دام و طیور 1400←1402
 • سخنرانی علمی تحت عنوان: "معرفی علمی محصولات انحصاری شرکت میناطیور" در گردهمایی علمی شرکت شایگان تجارت کیهان سبز 1398←1398
 • سخنرانی علمی تحت عنوان: "مدلینگ نیاز انرژی در مرغ های مادر گوشتی" در دوره آموزشی "تغذیه مرغ مادر گوشتی" 1398←1398
 • سخنرانی علمی تحت عنوان: تعیین شاخصهای رتبه بندی مزارع پرورش طیور از لحاظ ریسک بروز تلفات در نظام بیمه گری 1395←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، تغذیه طیور

1386 ← 1393

M.S ، دانشگاه تهران ، تغذیه طیور

1383 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی کشاورزی، گرایش علوم دامی

1379 ← 1383

کلمات کلیدی