شیرین هنربخش

شیرین هنربخش،

استادیار
  • استاد راهنمای دانشجویان ورودی 1396 مقطع کارشناسی گروه علوم دام و طیور پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
پردیس ابوریحان / گروه علوم دام و طیور / پردیس ابوریحان
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
صفحه رخ نما
Scopus
  • 54 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 96 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

پروفایل

  • مشارکت در طراحی و راه اندازی واحد تحقیقات طیور پردیس ابوریحان دانشگاه تهران 1396←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، تغذیه طیور

1386 ← 1393

M.S ، دانشگاه تهران ، تغذیه طیور

1383 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی کشاورزی، گرایش علوم دامی

1379 ← 1383

فعالیت های علمی