شیرین هنربخش

شیرین هنربخش،

استادیار
 • ، نماینده تحصیلات تکمیلی گروه علوم دام و طیور پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • ، استاد راهنمای دانشجویان ورودی 1396 مقطع کارشناسی گروه علوم دام و طیور پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • ، مشارکت در طراحی و راه اندازی واحد تحقیقات طیور پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • ، عضو کمیته ارزیابی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
پردیس ابوریحان / گروه علوم دام و طیور
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
 • 27 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
 • 49 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

 • ، مشارکت در طراحی و راه اندازی واحد تحقیقات طیور پردیس ابوریحان دانشگاه تهران 1396←1399
 • ، استاد راهنمای دانشجویان ورودی 1396 مقطع کارشناسی گروه علوم دام و طیور پردیس ابوریحان دانشگاه تهران 1396←1399
 • ، نماینده تحصیلات تکمیلی گروه علوم دام و طیور پردیس ابوریحان دانشگاه تهران 1395←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، تغذیه طیور

1386 ← 1393

M.Sc ، دانشگاه تهران ، تغذیه طیور

1383 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی کشاورزی، گرایش علوم دامی

1379 ← 1383

فعالیت های علمی