حمیدرضا مشفق

حمیدرضا مشفق،

استاد
 • کمیته پژوهشی علوم پایه جوان
پردیس علوم / دانشکده فیزیک
Scopus
 • 507 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

 • کمیسیون تخصصی علوم انسانی 1397←1398
 • عضو شورای برنامه ریزی و گسنرش وزارت علوم 1396←1398
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک 1396←1398
 • عضو شورای آموزش دانشکده فیزیک 1396←1398
 • نماینده هیات اجرایی جذب دانشکده فیزیک 1396←1398
 • عضو هیئت مدیره انجمن فیزیک ایران 1396←1396
 • نماینده هیات اجرایی جذب در موسسه ژئوفیزیک 1396←1399
 • عضو کمیسیون تخصصی علوم 1396←1398
 • کمیته سازمان پژوهش در اخلاق زیست پزشکی پردیس علوم 1396←1399
 • کمیته پژوهشی علوم پایه جوان 1396←…
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه تهران 1396←1398
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه مالک اشتر 1395←1397
 • معاون پژوهشی پردیس علوم دانشگاه تهران 1393←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، امیر کبیر ، فیزیک

1372 ← 1377

M.S ، تهران ، فیزیک

1368 ← 1370

کارشناسی ، شهید باهنر کرمان ، فیزیک

1364 ← 1368

فعالیت های علمی