اعضای هیات علمی

حسین کرمی

حسین کرمی،

استادیار
دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
شماره تماس : 61119081
Scopus
  • 73 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 402 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، آموزش زبان انگلیسی

… ←

کلمات کلیدی