اعضای هیات علمی

حسین غفاری

حسین غفاری،(بازنشسته)

دانشیار
  • عضو هیئت علمی جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
Google Scholar
  • 11 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

پروفایل

  • عضو کارگروه فلسفه شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی 1396←1397
  • عضو گروه تخصصی فلسفه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، فلسفه

1368 ← 1374

M.S ، دانشگاه تهران ، فلسفه

1356 ← 1364

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، فلسفه

1352 ← 1356

کلمات کلیدی