حسن فاضلی نشلی

حسن فاضلی نشلی،

استاد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
شماره تماس : 02161112561
اتاق : -
Scopus
  • 124 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
Google Scholar
  • 317 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، برادفورد ، باستان شناسی

1376 ← 1380

کارشناسی ارشد ، تهران ، باستان شناسی

1367 ← 1371

کارشناسی ، تهران ، باستانشناسی

1363 ← 1365

فعالیت های علمی