حسن فاضلی نشلی

حسن فاضلی نشلی،

استاد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
شماره تماس : 02161112561
Scopus
  • 383 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 1307 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، برادفورد ، باستان شناسی

1376 ← 1380

M.S ، تهران ، باستان شناسی

1367 ← 1371

کارشناسی ، تهران ، باستانشناسی

1363 ← 1365

کلمات کلیدی