حسین اسمعیلی

حسین اسمعیلی،

استادیار
دانشکده دامپزشکی
میکروبیولوژی و ایمونولوژی
شماره تماس : 61117051
Scopus
  • 91 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی