حسین بهمنیار

حسین بهمنیار،

استاد
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 683 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 904 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، برادفورد ، مهندسی شیمی

1365 ← 1368

M.S ، برادفورد ، مهندسی شیمی

1364 ← 1365

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی شیمی

1354 ← 1359

کلمات کلیدی