حسین حاتمی نژاد

حسین حاتمی نژاد،

دانشیار
 • ، انتخاب و تعریف واژه های جغرافیا برای درج در فرهنگ بزرگ فارسی
 • ، عضو هیئت علمی همایش توسعه همه جانبه و پایدار شهرستان مسحد سلیمان
 • ، عضو کمیته علمی همایش چهارمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع)
 • ، عضویت کمیته علمی و داور مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه با رویکرد شهری
 • ، داوری مقالات نهمین همایش ملی خلیج فارس
 • ، عضو کمیتع علمی اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
 • ، عضو کمیته علمی ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
 • ، عضو مشورتی کمسیون تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
 • ، عضو کمیته علمی کنگره تاریخ معماری و شهرسازی خراسان رضوی
 • ، عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری مشهد 2017
 • ، عضو کمیته علمی کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران
 • ، هیئت رییسه و عضو پنل تخصصی نقدی بر دگردیسی شهرهای اسلامی و تاثیر جهانی شدن در کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری مشهد2017
 • ، شناسایی بنیادی آسیب های اجتماعی و مدیریت پیشگیری از وقوع جرم
 • ، کمیته علمی همایش ژئوپولوتیک و توسعه محلی_ منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران
 • ، عضویت در هیئت اندیشه ورزی سکونت های غیررسمی
 • ، مدیر گروه جغرافیای پردیس البرز
 • ، سفر علمی به شهرستان گلوگاه
 • ، سفر علمی به شهرستان بندرعباس و جزیره کیش
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(شهری)
شماره تماس : 02161113534
اتاق : -
Scopus
 • 14 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

پروفایل

 • ، سفر علمی به شهرستان بندرعباس و جزیره کیش 1398←…
 • ، سفر علمی به شهرستان گلوگاه 1398←…
 • ، مدیر گروه جغرافیای پردیس البرز 1397←…
 • ، عضویت در هیئت اندیشه ورزی سکونت های غیررسمی 1397←…
 • ، عضو مشورتی کمسیون تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران 1395←…
 • ، عضو کمیته علمی ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی 1393←…
 • ، عضو کمیتع علمی اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست 1392←…
 • ، عضو پانل علمی ـ پژوهشی همایش ملی جغرافیا و گردشگری خلیج فارس 1392←1392
 • ، عضویت کمیته علمی و داور مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه با رویکرد شهری 1390←…
 • ، مدیر گروه پژوهشی مطالعات و برنامه ریزی شهری 1389←1391
 • ، عضو کمیته علمی همایش چهارمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) 1385←…
 • ، عضو هیئت علمی همایش توسعه همه جانبه و پایدار شهرستان مسحد سلیمان 1385←…
 • ، انتخاب و تعریف واژه های جغرافیا برای درج در فرهنگ بزرگ فارسی 1382←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه شهید بهشتی ، جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

1380 ← 1380

M.Sc ، دانشگاه تهران ، جغرافیا وعمران روستایی

1364 ← 1364

کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، جغرافیا و عمران ناحیه ای

1358 ← 1358

فعالیت های علمی