اعضای هیات علمی

مهدی حسنلو

مهدی حسنلو،

دانشیار
 • استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
 • معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
 • مدیر دفتر امور شاهد و ایثارگر پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
 • معاون دانشجویی و فرهنگی، پردیس دانشکده های فنی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
سنجش از دور
شماره تماس : 61114525
Scopus
 • 655 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 1019 ارجاعات
 • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

 • مربیگری و تسهیل گری 1400←1400
 • سواد رسانه و اطلاعات 1400←1400
 • هم اندیشی و انتقال تجارب در حوزه پژوهشهای کاربردی، ارتباط با صنعت و نهادهای اجرایی 1400←1400
 • مالکیت فکری 1400←1400
 • هم اندیشی و انتقال تجارب در حوزه فعالیت های بین المللی 1400←1400
 • بهداشت،ایمنی و محیط زیست (hse) 1400←1400
 • دوره جامع مهارت های نیک زیستن 1398←1399
 • همایش اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی(ویژه ماه مبارک رمضان) 1398←1398
 • مدیر گروه فتوگرامتری و سنجش از دور 1397←1399
 • معاون دانشجویی و فرهنگی، پردیس دانشکده های فنی 1396←…
 • مدیر دفتر امور شاهد و ایثارگر پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران 1396←…
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی 1396←1396
 • معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی 1395←…
 • استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران - سنجش از دور

1388 ← 1392

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران - سنجش از دور

1382 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران- نقشه برداری

1378 ← 1382

کلمات کلیدی