حسین آخانی سنجانی

حسین آخانی سنجانی،

استاد
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 1857 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، مونیخ ، زیست شناسی

1372 ← 1377

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی

1367 ← 1371

کارشناسی ، شهید بهشتی ، زیست شناسی

1367 ← 1370

فعالیت های علمی