حسین آخانی سنجانی

حسین آخانی سنجانی،

استاد
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
Scopus
  • 2471 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 5022 ارجاعات
  • 40 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، مونیخ ، زیست شناسی

1372 ← 1377

کارشناسی ، شهید بهشتی ، زیست شناسی

1367 ← 1370

M.S ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی

1367 ← 1371

فعالیت های علمی