احمد حاجی نژاد

احمد حاجی نژاد،

دانشیار
  • معاون کمیته معین انرژی های نو در ستاد فناوری انرژی های نو ریاست جممهوری
  • دبیر اجرایی طرح کلان ملی
  • دبیر کمیته نمایندگان تام الاختیار دانشگاه
  • مشاور اجرایی بخش تخصصی مدیریت انرژی کلینیک صنعت معدن و تجارت دانشگاه
دانشکده علوم و فنون نوین
انرژی های نو و محیط زیست
Scopus
  • 633 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 817 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

پروفایل

  • رئیس کمیته انرژی های نو و تجدیدپذیر دانشگاه 1392←1394
  • سرپرست گروه انرژی های نو محیط زیست 1389←1391

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی