علیرضا حاجیان نژاد

علیرضا حاجیان نژاد،

دانشیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • عضو گروه علمی زبان و ادبیات 1396←1396
  • عضو هیات علمی کنفرانس بین المللی هفتاد و پنجمین سالکرد ورود مهاجران لهستانی به ایران 0(در جستجوی خانه دوم) 1396←1396
  • عضویت در شوراری بررسی متون و کتب علوم انسانی 1396←1396
  • عضویت گروه تخصصی زبان و ادبیات فارسی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری 1395←1396
  • داور گروه تخصصی زان و ادبیات فارسی جشنواره جوانخوارزمی 1395←1396
  • عضوکارگروه تدوین وبازنگری برنامه های درسی کرسی های زبان فارسی وایرانشناسی 1395←1397
  • مدیرگروه 1394←1396
  • عضوگروه تخصصی علوم انسانی دفترگسترش آموزش عالی 1393←1395
  • مدیر گروه 1392←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، زبان و ادبیات فارسی

1374 ← 1379

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم تهران ، زبان وادبیات فارسی

1370 ← 1373

کارشناسی ، علامه طباطبائی ، زبان وادبیات فارسی

1367 ← 1370

فعالیت های علمی