حسین عباسی نژاد

حسین عباسی نژاد،

استاد
 • سر دبیر مجله Iranian Economic Review
دانشکده اقتصاد
اقتصاد اسلامی، پولی و مالی
شماره تماس : 61118077
اتاق : -
Google Scholar
 • 62 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

پروفایل

 • سر دبیر مجله Iranian Economic Review 1395←…
 • عضو کمیسیون ارزیابی مدارک وزارت علوم 1395←1396
 • عضو شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه 1394←1396
 • ریس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی 1386←1389
 • رئیس هیات مدیره صندوق رفاه اعضای هیات علمی 1385←1395
 • رییس دانشکده 1381←1386
 • معاون آموزشی دانشگاه 1376←1380
 • مدیر کل تحصیلات تکمیلی 1376←1376
 • سرپرست تحصیلات تکمیلی 1375←1376
 • معاون آموزشی 1374←1375
 • سردبیر مجله Iranian Economic Review 1373←1393
 • سرپرست امور دانشجویی 1365←1366

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، مریلند ، اقتصاد

1368 ← 1373

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، اقتصاد

1361 ← 1365

کارشناسی ، شهید بهشتی ملی ، اقتصاد

1356 ← 1361

فعالیت های علمی