حسن رحیمیان

حسن رحیمیان،

دانشیار
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : 02161112629
اتاق : -
Scopus
  • 196 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۸
Google Scholar
  • 364 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

پروفایل

  • ، شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی 1397←1399
  • ، عضو کمیته مشورتی جذب 1395←1397
  • ، عضو کمیته علمی تخصصی زیست شناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی 1386←1388
  • ، عضویت شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده 1384←1386
  • ، کمیته تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده علوم 1379←1380

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه گوتنبرگ ، جانورشناسی دریا

1373 ← 1377

M.Sc ، دانشگاه گوتنبرگ ، اکولوژی دریا

1370 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی-علوم جانوری

1363 ← 1369

فعالیت های علمی