هانیه سادات اخوت

هانیه سادات اخوت،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166657
Scopus
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 121 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

پروفایل

  • معاون علمی دانشکده مهندسی 1394←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، تربیت مدرس ، معماری

1388 ←

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، معماری/گرایش طراحی منظر

1386 ←

فعالیت های علمی