هانیه سادات اخوت

هانیه سادات اخوت

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02536166657
Scopus
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
Google Scholar
  • 185 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

پروفایل

  • معاون علمی دانشکده مهندسی 1394←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، تربیت مدرس ، معماری

1388 ←

M.S ، تربیت مدرس ، معماری/گرایش طراحی منظر

1386 ←

B.S ، هنر تهران مرکزی ، معماری

1381 ←

کلمات کلیدی