غلامرضا عبداله پور

غلامرضا عبداله پور،

استاد
 • مشاور عالی سازمان بهداشت جهانی
دانشکده دامپزشکی
گروه بیماری های داخلی
شماره تماس : 02636206974
Scopus
 • 190 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
 • 514 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

 • مدیر بیمارستان آموزشی و پژوهشی مردآباد 1397←1400
 • دبیر تخصصی بیماریهای‌داخلی هیأت تحریریه مجله تحقیقات دامپزشکی 1396←1398
 • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه بیماریهای داخلی 1396←1398
 • کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی پردیس دانشکده‌های فنی، کارآفرینی و محیط زیست 1396←1399
 • عضویت کمیته اخلاق دانشکده دامپزشکی 1395←1397
 • مشاور عالی سازمان بهداشت جهانی 1387←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه سیدنی ، بیماریهای داخلی

1370 ← 1375

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1358 ← 1365

فعالیت های علمی