بهرام گلیائی

بهرام گلیائی

مرتبه علمی : استاد
  • مدیر گروه بیوفیزیک
  • مدیر گروه بیوفیزیک
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
Scopus
  • 1635 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.