محمود محمدحسین زاده گلابچی

محمود محمدحسین زاده گلابچی،

استاد
 • عضو کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضو کمیته درونی ارزیابی تکنولوژی معماری
 • عضو کارگزوه معماری و شهرسازی شورای تحول علوم انسانی
 • عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
 • عضو کمیسیون معماری و هنر دفتر برنامه ریزی وزارت علوم
 • عضو کمیته فنی پردیس هنرهای زیبا
پردیس هنر های زیبا / دانشکده معماری
تکنولوژی | مرمت‌

پروفایل

 • عضو کمیته فنی پردیس هنرهای زیبا 1395←…
 • عضو کمیسیون معماری و هنر دفتر برنامه ریزی وزارت علوم 1394←…
 • عضو شورای آموزشی دانشکده معماری 1393←1395
 • عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) 1393←…
 • عضو کارگزوه معماری و شهرسازی شورای تحول علوم انسانی 1392←…
 • عضو کمیته درونی ارزیابی تکنولوژی معماری 1392←…
 • عضو کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، لیدز ، سازه در معماری

1375 ← 1375

P.H.D ، دانشگاه لیدز - انگلستان ، مهندسی ساختمان

1372 ← 1375

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران (راه وساختمان)

1359 ← 1362

کارشناسی ، تهران ، مهندسی عمران (راه وساختمان)

1354 ← 1359

فعالیت های علمی