جعفر گل محمدی

جعفر گل محمدی،

استادیار
  • ، نماینده دانشکده معارف در پردیس کیش
دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
مدرسی معارف(اخلاق و آشنایی با منابع اسلامی) | مدرسی معارف
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • ، نماینده دانشکده معارف در پردیس کیش 1397←1399
  • دانشگاه تهران ، عضو علی البدل هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 1376←1379

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق(ع) ، معارف اسلامی و تبلیغ

1362 ← 1371

فعالیت های علمی