اعضای هیات علمی

جعفر گل محمدی

جعفر گل محمدی،

استادیار
  • سرپرست امور فرهنگی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
  • عضو ستاد بزرگداشت هشتادمین سال تاسیس دانشگاه تهران
  • عضو کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران
  • نماینده وزارت در هیئت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه تهران

پروفایل

  • نماینده وزارت در هیئت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه تهران 1401←1403
  • عضو کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران 1400←1401
  • عضو شورای سیاست گذاری دومین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین دانشگاه تهران 1393←1394
  • مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران 1390←1394
  • سرپرست امور فرهنگی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران 1385←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدرسی معارف اسلامی (اخلاق اسلامی)

… ← 1392

کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق(ع) ، معارف اسلامی و تبلیغ

1362 ← 1371

کلمات کلیدی