جعفر گل محمدی

جعفر گل محمدی،

استادیار
  • سرپرست معاونت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
  • چهارمین دوره‌ی ملی و اولین دوره‌ی بین الملل جشنواره‌ی کتاب سال فرهنگی دانشجویان
  • عضو کمیسیون تخصصی شورای فرهنگی دانشگاه تهران
  • دبیر علمی چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار

پروفایل

  • دبیر علمی چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار 1400←1400
  • عضو کمیسیون تخصصی شورای فرهنگی دانشگاه تهران 1400←1401
  • چهارمین دوره‌ی ملی و اولین دوره‌ی بین الملل جشنواره‌ی کتاب سال فرهنگی دانشجویان 1399←…
  • عضو ستاد برگزاری آزمون‏های پایانی نیمسال دوم 98-99 1399←1399
  • نماینده دانشکده معارف در پردیس کیش 1397←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدرسی معارف اسلامی (اخلاق اسلامی)

… ← 1392

کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق(ع) ، معارف اسلامی و تبلیغ

1362 ← 1371

فعالیت های علمی