غلامعلی حسین زاده دهکردی

غلامعلی حسین زاده دهکردی

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی
شماره تماس : 82084178
اتاق : 2-612
Scopus
  • 754 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 1078 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

  • معاون پژوهش و فناوری ازمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 1400←1401

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران-دانشکده فنی ، مهندسی برق

1376 ← 1381

M.S ، تهران-دانشکده فنی ، مهندسی برق گرایش بیوالکتریک

1373 ← 1376

کارشناسی ، صنعتی اصفهان ، مهندسی الکترونیک

1368 ← 1372

کلمات کلیدی