هدایت اله قورچیان

هدایت اله قورچیان،

استاد
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
شماره تماس : 66408920
اتاق : 425
فایل رزومه :   دانلود

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، ،

1370 ← 1374

Ph.D ، Hokkaido ، Bioanalysis

1370 ← 1374

M.Sc ، Mazandaran ، Analytical Chemistry

1365 ← 1388

M.Sc ، ،

1364 ← 1367

کارشناسی ، ،

1355 ← 1364

B.Sc ، Tehran ، Chemistry

1355 ← 1364

فعالیت های علمی