عطا ملک قربان زاده

عطا ملک قربان زاده،

دانشیار
پردیس علوم / دانشکده فیزیک
شماره تماس : 02161118624
Scopus
  • 272 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 372 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، انستیتوی فیزیک و فناوری مسکو ، فیزیک لیزر

1373 ← 1377

کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی شریف ، فیزیک نظری

1367 ← 1370

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، فیزیک کاربردی

1362 ← 1367

فعالیت های علمی