آرش قلیان چی لنگرودی

آرش قلیان چی لنگرودی،

استاد
 • گروه پژوهشی فراورده های بیولوژیک دامی
 • کمیه زیست فناوری دام،طیور و آبزیان
 • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی
 • کمیته طیور نظام دامپزشکی استان تهران
 • ابلاغ بعنوان عضو اصلی کارگروه ملی علمی - فنی بیماری تب برفکی
 • ارائه روش‌های درمان و تولید واکسن برای ویروس کوید -19
دانشکده دامپزشکی
میکروبیولوژی و ایمونولوژی
شماره تماس : 02161117154
Scopus
 • 488 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹

پروفایل

 • ارائه روش‌های درمان و تولید واکسن برای ویروس کوید -19 1399←…
 • ابلاغ بعنوان عضو اصلی کارگروه ملی علمی - فنی بیماری تب برفکی 1399←…
 • کمیته طیور نظام دامپزشکی استان تهران 1398←…
 • کمیته علمی فنی طیور سازمان دامپزشکی 1398←1399
 • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی 1394←…
 • کمیه زیست فناوری دام،طیور و آبزیان 1393←…
 • گروه پژوهشی فراورده های بیولوژیک دامی 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، بیماری های طیور

1383 ← 1387

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1377 ← 1383

فعالیت های علمی