غلامعباس اکبری

غلامعباس اکبری،

دانشیار
 • عضو کمیته داوران بررسی مقالات نوزدهمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی
 • نماینده هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران جهت حضور در کارگروه صلاحیت علمی پردیس ابوریحان
 • مشاور معاونت آموزش و پژوهش
 • عضو شورای علمی گروه کشاورزی مرکز نشر
 • عضو کمیته محیط زیست کارگروه برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر آزمایش
 • عضو کمیته داوران چهارمین جشنواره نوآوری و فن آفرینی دانشگاه تهران(جایزه شهیددکتر چمران)
 • عضو کمسیون پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست
 • نماینده ی تام الاختیار دانشگاه تهران و مدیر طرح کلان"پایش، حفاظت و احیای زیست بومی پهنه های آبی خلیج فارس،دریای عمان و دریای خزر"
 • رئیس پژوهشکده مدیریت و مهندسی پایداری ملی
 • حضور در همایش بین المللی توسعه ی تجارت و بازار محصولات ارگانیگ
 • عضو کمیته ی علمی چهاردهمین کنگره ی ملی و دومین کنگره ی بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
Scopus
 • 227 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
 • 1023 ارجاعات
 • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

پروفایل

 • عضو گروه تخصصی برنامه ریزی محیط زیست 1396←1398
 • عضو کمیته ی علمی چهاردهمین کنگره ی ملی و دومین کنگره ی بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران 1394←…
 • نماینده ی دانشگاه در کمیته مشترک دانشگاه تهران و سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی 1394←1399
 • عضو حقیقی کمسیون تخصصی،معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری 1394←1396
 • عضو کمیته تخصصی برنامه ریزی آموزش محیط زیست 1394←1396
 • عضو کمیته علمی- تخصصی زراعی و باغی 1394←1396
 • حضور در همایش بین المللی توسعه ی تجارت و بازار محصولات ارگانیگ 1393←…
 • رئیس کمیته راهبردی علوم و فناوری های کشاورزی ارگانیک و غذای سالم 1392←1394
 • رئیس پژوهشکده مدیریت و مهندسی پایداری ملی 1392←…
 • نماینده ی تام الاختیار دانشگاه تهران و مدیر طرح کلان"پایش، حفاظت و احیای زیست بومی پهنه های آبی خلیج فارس،دریای عمان و دریای خزر" 1392←…
 • معاون فناوری و ارتباطات پژوهشگاه دانشگاه تهران 1392←1394
 • عضو عضو هیئت علمی وابسته دانشکده علوم و فنون نوین 1391←1393
 • عضو کمیته علمی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران 1391←1391
 • عضو کمسیون پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست 1391←…
 • مشاور معاون پژوهش دانشگاه در امور ارتباط با صنعت و دبیر کمیته هماهنگی ارتباطات معاونت پژوهشی دانشگاه 1391←1393
 • مدیر اجرایی کلینیک صنعت دانشگاه تهران 1391←1392
 • عضو شورای سیاست گذاری انتشارات دانشگاه تهران 1391←1393
 • عضو کمیته داوران چهارمین جشنواره نوآوری و فن آفرینی دانشگاه تهران(جایزه شهیددکتر چمران) 1391←…
 • عضو کمیته محیط زیست کارگروه برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر آزمایش 1390←…
 • مدیر مرکز کار آفرینی و مشاوره تخصصی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1390←1391
 • سرپرست مرکز کارآفرینی و مشاوره تخصصی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1390←1391
 • عضو شورای علمی گروه کشاورزی مرکز نشر 1389←…
 • مشاور معاونت آموزش و پژوهش 1389←…
 • نماینده هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران جهت حضور در کارگروه صلاحیت علمی پردیس ابوریحان 1389←…
 • عضو کمیته داوران بررسی مقالات نوزدهمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی 1389←…
 • عضو شورای چاپ و نشر سازمان حفاظت محیط زیست 1389←1390
 • مدیر مرکز مشاوره تخصصی صنعت و کار آفرینی- 1389←1390
 • مدیر مرکز مشاوره تخصصی صنعت و کارآفرینی پارک علم و فناوری 1389←1390
 • عضو شورای استقرار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1388←1389
 • عضو شورای راهبردی واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1388←1389
 • معاون انتشارات دانشگاه تهران 1388←1389
 • معاونت اداری و مالی موسسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 1388←1391
 • سرپرست آزمایشگاه زراعت 1385←1387
 • معاون پژوهشی دانشکده علوم گیاهی و دامی 1384←1384
 • معاون دانشجویی و فرهنگی 1381←1383

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، لندن ، فیزیولوژی گیاهان زراعی

1373 ← 1377

M.S ، صنعتی اصفهان ، زراعت و اصلاح نبات

1367 ← 1370

کارشناسی ، تهران ، زراعت و اصلاح نبات

1362 ← 1367

کلمات کلیدی