غلامعباس اکبری

غلامعباس اکبری،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
اتاق : -
Scopus
  • 112 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی