غلامعباس اکبری

غلامعباس اکبری،

دانشیار
پردیس ابوریحان
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
اتاق : -
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، لندن ، فیزیولوژی گیاهان زراعی

1373 ← 1377

M.Sc ، صنعتی اصفهان ، زراعت و اصلاح نبات

1367 ← 1370

کارشناسی ، تهران ، زراعت و اصلاح نبات

1362 ← 1367

فعالیت های علمی