مرتضی اسکندری قادی

مرتضی اسکندری قادی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی عمران
شماره تماس : 02161112188
Scopus
  • 909 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 1221 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه کلرادو در بولدر (ایالات متحده آمریکا) ، مکانیک سازه

1380 ← 1383

Ph.D ، دانشگاه تهران ، سازه

1373 ← 1380

M.S ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، سازه

1370 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، عمران

1364 ← 1369

فعالیت های علمی