مرتضی اسکندری قادی

مرتضی اسکندری قادی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی عمران
شماره تماس : 02161112188
اتاق : -
Scopus
  • 800 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
Google Scholar
  • 1081 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه کلرادو در بولدر (ایالات متحده آمریکا) ، مکانیک سازه

1380 ← 1383

دکتری ، دانشگاه تهران ، سازه

1373 ← 1380

کارشناسی ارشد ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، سازه

1370 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، عمران

1364 ← 1369

فعالیت های علمی