بهروز گتمیری

بهروز گتمیری،(بازنشسته)

استاد
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی عمران
Scopus
  • 1928 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 3578 ارجاعات
  • 34 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد پیوسته ، تهران ، راه و ساختمان

… ← 1358

Ph.D ، پوترشوسه ، راه و ساختمان

… ←

M.S ، سانترال پاریس ، راه و ساختمان

… ←

کلمات کلیدی