محمدرضا گنجعلی

محمدرضا گنجعلی،

استاد
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی تجزیه | نانو شیمی
شماره تماس : 61112294
Scopus
  • 36622 ارجاعات
  • 91 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 42207 ارجاعات
  • 97 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، شیمی تجزیه

1374 ← 1376

M.S ، دانشگاه تهران ، شیمی تجزیه

1365 ← 1367

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، شیمی

1361 ← 1364

فعالیت های علمی