غلامعلی اکبری

غلامعلی اکبری،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
اتاق : -
Scopus
  • 107 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

  • ، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و عمران روستای نشتارود 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، فیزیولوژی گیاهان زراعی

1374 ← 1379

M.Sc ، صنعتی اصفهان ، زراعت

1367 ← 1370

کارشناسی ، گیلان ، زراعت و اصلاح نباتات

1364 ← 1366

فعالیت های علمی