سیده فاطمه رهنمای رهسپار

سیده فاطمه رهنمای رهسپار،

استادیار
  • مدیر گروه شیمی- پردیس البرز
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی فیزیک
شماره تماس : 02166415750
اتاق : -
Scopus
  • 69 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 95 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

پروفایل

  • مدیر گروه شیمی- پردیس البرز 1398←1400
  • عضویت در شورای آموزشی دانشکده شیمی 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه اصفهان ، شیمی محض

… ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه اصفهان ، شیمی- شیمی فیزیک

… ←

دکتری ، دانشگاه واترلو ، شیمی فیزیک-نانوتکنولوژی

… ←

فعالیت های علمی