سیده فاطمه رهنمای رهسپار

سیده فاطمه رهنمای رهسپار،

استادیار
  • ، عضویت در شورای آموزشی دانشکده شیمی
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی فیزیک
شماره تماس : 02166415750
اتاق : -
Scopus
  • 53 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 75 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

پروفایل

  • ، عضویت در شورای آموزشی دانشکده شیمی 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی