اعضای هیات علمی

فرشاد نوریان

فرشاد نوریان،

دانشیار
 • عضو کمیته بازنگری دروس رشته شهرسازی مقطع دکتری
 • عضو کمیته بازنگری دروس رشته برنامه ریزی شهری
 • عضو کمیته بازنگری دروس رشته طراحی شهری
 • عضو کمیته بازنگری دروس رشته برنامه ریزی منطقه ای
 • مسئول و عضو کمیته بازنگری دروس رشته مدیریت شهری
 • عضو کمیته بازنگری دروس رشته شهرسازی مقطع کارشناسی
 • مسئول و عضو تیم ایرانی برنامه مشترک دانشجویان دکتری منتخب با دانشگاه فنی برلین، دانشگاه معمار سنان ترکیه و دانشگاه رباط مراکش
 • عضو هیئت ممتحنه دکتری رشته معماری
 • عضو شورای تخصصی تحول و ارتقا علوم انسانی
 • عضو هیات بررسی شهرسازی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
پردیس هنر های زیبا / دانشکده شهرسازی
شماره تماس : 02188997870
Scopus
 • 84 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

 • مسئول کمیته ارزیابی تخصصی داوطلبین دوره دکتری 1399←1399
 • معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده شهرسازی 1396←1399
 • مسئول کمیته برگزاری امتحان جامع دکتری شهرسازی 1395←1395
 • عضو کمیته برگزاری آزمون دکتری رشته شهرسازی 1395←1395
 • مسئول کمیته برگزاری امتحان جامع دکتری شهرسازی 1394←1394
 • عضو هیات بررسی شهرسازی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران 1394←…
 • عضو شورای تخصصی تحول و ارتقا علوم انسانی 1393←…
 • عضو هیئت ممتحنه دکتری رشته معماری 1393←…
 • مسئول و عضو تیم ایرانی برنامه مشترک دانشجویان دکتری منتخب با دانشگاه فنی برلین، دانشگاه معمار سنان ترکیه و دانشگاه رباط مراکش 1393←…
 • مسئول و عضو کمیته بازنگری دروس رشته مدیریت شهری 1390←…
 • عضو کمیته بازنگری دروس رشته برنامه ریزی منطقه ای 1390←…
 • عضو کمیته بازنگری دروس رشته برنامه ریزی شهری 1390←…
 • عضو کمیته بازنگری دروس رشته طراحی شهری 1390←…
 • عضو کمیته بازنگری دروس رشته شهرسازی مقطع دکتری 1390←…
 • عضو کمیته بازنگری دروس رشته شهرسازی مقطع کارشناسی 1390←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه فلوریدا ، شهرسازی

1370 ← 1372

M.S ، دانشگاه ایلینوی ، شهرسازی

1363 ← 1365

کارشناسی ، دانشگاه ایلینوی ، معماری

1359 ← 1363

فعالیت های علمی