فرامرز خوش اخلاق

فرامرز خوش اخلاق،

دانشیار
  • دوره های افزایش توانمندی ها و شایستگی های حرفه ای
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(اقلیم)
شماره تماس : 02161113528
Google Scholar
  • 293 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

پروفایل

  • دوره های افزایش توانمندی ها و شایستگی های حرفه ای 1400←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تبریز ، جغرافیای طبیعی

1372 ← 1377

M.S ، شهید بهشتی ، جغرافیای طبیعی

1367 ← 1370

کارشناسی ، تربیت معلم تهران (خوارزمی) ، دبیری جغرافیا

1363 ← 1367

فعالیت های علمی