فریدون غضبان

فریدون غضبان،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 429 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۸
Google Scholar
  • 773 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

پروفایل

  • ، رئیس کتابخانه دانشکده محیط زیست 1394←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، مک مستر ، زمین شناسی

1362 ← 1367

M.Sc ، مک گیل ، زمین شناسی مهندسی

1356 ← 1358

دیپلمای تخصصی ، مک گیل ، زمین شناسی

1355 ← 1356

فعالیت های علمی