فریدون غضبان

فریدون غضبان،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 542 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 1035 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • رئیس کتابخانه دانشکده محیط زیست 1394←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، مک مستر ، زمین شناسی

1362 ← 1367

M.S ، مک گیل ، زمین شناسی مهندسی

1356 ← 1358

دیپلمای تخصصی ، مک گیل ، زمین شناسی

1355 ← 1356

فعالیت های علمی