فریدون غضبان

فریدون غضبان،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 493 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 952 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

پروفایل

  • رئیس کتابخانه دانشکده محیط زیست 1394←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، مک مستر ، زمین شناسی

1362 ← 1367

کارشناسی ارشد ، مک گیل ، زمین شناسی مهندسی

1356 ← 1358

دیپلمای تخصصی ، مک گیل ، زمین شناسی

1355 ← 1356

فعالیت های علمی