فاطمه قاسمی اصفهانی

فاطمه قاسمی اصفهانی

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084995
اتاق : 2-611
Scopus
  • 161 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 323 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • همکاری در برنامه اراسموس پالس در پروژه "Things of Internet in Engineering of Master " 1400←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه فری هلند ، علوم کامپیوتر

… ←

Ph.D ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1384 ← 1390

M.S ، دانشگاه اصفهان ، مهندسی کامپیوتر

1383 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی کامپیوتر

1379 ← 1383

کلمات کلیدی