فریبا بهرامی بوده لالو

فریبا بهرامی بوده لالو،

دانشیار
 • ارزیابی علمی شرکتهای متقاضی استقرار در پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی | کنترل
شماره تماس : 82084924
اتاق : 1-314
Scopus
 • 559 ارجاعات
 • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
 • 917 ارجاعات
 • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

پروفایل

 • عضو کمیته علمی بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران 1396←1397
 • عضو کمیته علمی بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران 1395←1396
 • عضو کمیته علمی بیست و سومین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران 1394←1395
 • عضو کمیته علمی بیست و دومین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران 1393←1394
 • ارزیابی علمی شرکتهای متقاضی استقرار در پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران 1393←…
 • عضو کمیته علمی بیست و یکمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران 1392←1393
 • عضو کمیته علمی بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران 1391←1392
 • عضو کمیته علمی بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران 1390←1391

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، مهندسی برق

1371 ← 1377

کارشناسی ارشد ، صنعتی اصفهان ، مهندسی مخابرات

1364 ← 1366

کارشناسی ، صنعتی اصفهان ، مهندسی مخابرات

1358 ← 1363

فعالیت های علمی