فاطمه ترابی

فاطمه ترابی،

استادیار
 • ، معاونت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران
 • ، نماینده دانشگاه تهران در جلسات گروه های کاری مربوط به امور بانوان و خانواده استانداری تهران
 • ، عضو اصلی گروه کاری بهداشت و سلامت
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
 • 77 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۸

پروفایل

 • ، کارگاه آموزشی آشنایی با بسته آماری استیتا: بررسی، پردازش، مدیریت و توصیف داده ها 1398←1398
 • ، عضو اصلی گروه کاری بهداشت و سلامت 1394←…
 • ، نماینده دانشگاه تهران در جلسات گروه های کاری مربوط به امور بانوان و خانواده استانداری تهران 1393←…
 • ، معاونت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران 1392←…
 • ، ریاست کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی 1390←1392
 • ، کاربرد نرم افزاز استیتا در پژوهش های اجتماعی و جمعیتی، ارائه سخنرانی، ایران، تهران، 1390/10/01، 1390/10/02 1390←1390
 • ، عضو هیات مدیره انجمن جمعیت شناسی ایران 1390←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، لندن ، جمعیت شناسی

1385 ← 1390

M.Sc ، تهران ، علوم اجتماعی-جمعیت شناسی

1383 ← 1385

کارشناسی ، تهران ، علوم اجتماعی-پژوهشگری

1379 ← 1383

فعالیت های علمی