فریده عطار

فریده عطار

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان علوم / دانشکده زیست شناسی
Scopus
  • 1030 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
Google Scholar
  • 3172 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، اکولوژی - سیستماتیک

1387 ← 1387

کارشناسی ارشد ، تهران ، علوم گیاهی

1387 ← 1387

کلمات کلیدی