فریده عطار

فریده عطار،

استاد
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
Google Scholar
  • 2672 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، تهران ، علوم گیاهی

1387 ← 1387

دکتری ، تهران ، اکولوژی - سیستماتیک

1387 ← 1387

فعالیت های علمی