سعید فلاح پور

سعید فلاح پور

مرتبه علمی : دانشیار
  • کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی
دانشکده مدیریت
مدیریت مالی و بیمه
شماره تماس : 61117743
Google Scholar
  • 344 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

  • کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، بین المللی امام خمینی ، مدیریت صنعتی

… ← 1381

Ph.D ، تهران ، مدیریت مالی

… ← 1388

M.S ، تهران ، مدیریت مالی

… ← 1383

کلمات کلیدی