نرگس فلاحی چرخابی

نرگس فلاحی چرخابی،

استادیار
پردیس ابوریحان / گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی
شماره تماس : 02136040909
اتاق : -
Scopus
  • 9 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 22 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی